Wednesday, April 02, 2008

Oidhreacht Bertie Ahern


Fuair do Spailpín Fánach ríomhphost ó fhealsúnóir atá ina chara dom ar maidin, agus eisean ag smaoineamh ar imeacht Bertie Ahern. Ba chóir do Bhertie a cheacht deireanach a fhoglaim ó Chathal Ó hEoghaigh dar leis, agus luaigh ar Othello ar a lá deireachach. Ach in ionad na focail Othello a luaigh Ó hEochaigh, "rinne mé chuid séirbhise ar son an Stáit," ba chóir do Bherite tagairt a dhéanamh ar Iago: "seo mar a chuirim mo sparán i m'amadán dom."

Tugaim faoi deara gur duirt Enda Ó Cionnaigh gurbh iad eachtra Mahon a mbeidh ina oidhreacht ag Bertie Ahern. Tá an mí-cheart ag Ó Cionnaigh agus, mar is gnáth leis, ní thuigeann sé an uair. Agus Bertie tite ar a chlaíomh anois, tá a oidhreacht slán go deo na ndeor. Is cuma cad a thárlóidh ag Mahon as seo amach. An scéal is measa a dtiocfaidh amach, mura a bhfuil an dubh ina bhán againne go deo, ná gur ól sé braoinín fíona altóra, nach raibh sé ar thóir na mbuachaillí altóra. Ní fear olc é Bertie Ahern mar duine; agus eisean ina Thaoiseach bhí an tír níos saibhre ná mar a bhí riamh, agus thóg sé síochán don Tuaisceart. Is mór-éacht ceachtar acu; lena cheile, níl duine ar bith comh mór le Bertie Ahern i stáir na tíre ná Dev féin, b'fhéidir.

Bhí réalt óg Fine Gael, Lucinda Creighton, ar an raidió aréir, agus ise ag cáineadh an dámaiste a rinneadh Bertie Ahern ar mheas polaitíochta in Éirinn. Is fíor dí go bhfuil meas polaitíochta níos ísle na mar a bhí riamh, ach níl ar Ahern amháin atá an locht. Cá raibh an freasúra nuair a bhí Bertie faoi bhrú? Cén fáth nar ionsaíodar air i rith an toghchán an bhliain seo caite? Mar ní chóir daoine ina gcónaí i dtithe gloine cloig a chaitheamh. Tá an boladh bréan ar na polaiteoirí mar tá an boladh céanna orainne go leir? Nuair atá cúpla punt sínte amach duinn - "duit féin, a mhic, meas tú," - agus an sméideach tugtha duinn, nó nuair a fheicimid seans cúpla punt a dhéanamh ar leathaobh, cé againne a dhiultaíonn? Sinne atá leisciúl, agus gach uile duine eile ag baint gach pingin rua.

Ach tá rud níos measa ag cur isteach ar an Spailpín anois, agus mise ag iarraidh radharc a fháil ar na blianta romhainn. An bhfuil an polaitíocht tabhachtach fós in Éirinn? Cén fáth nach bhfuil freasúra ann? An bhfuil an Tánaiste ina fhíor-fhreasúra? Mar tá níos mó seans ag leas-cheannaire Fianna Fáil dul ina Thaoiseach ná mar atá ag ceannaire an fhreasúra faoi láthair, agus ní fheictear fógra dá laghad go n-athrófar an scéal.

Beimid ag céillúradh an tÉirí Amach i gceann ocht mbliana, agus bunús an Saorstáit i 2021. Cén cuma a mbeidh ar an stát ansin? An mbeidh na Poláinnigh bogtha ar aís anóir? An meid roinnt maith Gaeil imithe leosan, ar thóir obair, mar a d'imigh a sínsear leis na blianta, agus na tithe breá nua folamha ar a gcul? Cad í Éirinn - tír neamhspleach, nó ceantar iarthair na hEorpa? Labhraitear roinnt bhladair faoi fhobairt na tuaithe, ach cad atá ag tárlú ach go mbogann gach aon duine go Bleá Cliath ar thóir oibre? Sin an fadhb is mó, níos laidre ná cúrsaí eacnamaíochta nach bhfuil faoi smacht tír bheag cosuil linne ar aon anós, atá os comhair an Taoisigh nua.

Maidir le Bertie féin, fágaim an focal deireanach le Uinsin de Brún, agus alt ar scríobh sé san Irish Times ar an 23ú lá Meitheamh, 2004. Scríobh sé faoin meid foighne a bhí ag Bertie Ahern, gurbh é an bua is mó aige gurbh fhéidir leis gréim a choinnéal ar a chuid foighne agus gach uile duine ag ionsaigh air, do dtí go ndéantar an beart. Agus leabhar Jonathan Powell foilsithe le déanaí, ag taispeant comh deacair a bhí díospóireacht sular ndéarna an beart i Stormont, is cóir duinn cuimhneamh ar sin. Tá súil agam go mbeidh gach bua is beannacht ag Bertie Ahern i bhfómhar a saoil. Rinne sé roinnt oibre ar son na hÉireann, agus ní thógfar uaidh go deo í.

Technorati Tags: , , ,